13 C
Fitjar
laurdag, 19. september 2020
- Annonse -

FITJARPOSTEN ER PÅ LAG MED

- Annonse -

Kor vart det av øvrebygdingane sitt engasjement?

– Innbyggjarane har engasjert seg i laginga av kommuneplanen sin samfunnsdel, i alle fall nokre delar av bygda, uttala Sigurd Andre Maraas (FrP) på formannskapsmøtet i går. Formannskapet hadde Kommuneplanen sin samfunnsdel(KPS) på saklista ein siste gong før kommunestyret...

Flagglova på høyring: Fitjar kommune vil ikkje gjera endringar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nyleg hatt "lov om flagging på kommunen sine offentlege bygningar" på høyring, og formannskapet i Fitjar ber om at lova ikkje vert endra. Dei siste åra har det vore stadig nye diskusjonar rundt flagglova,...

Ber om møte med fylkesordføraren om tannhelsetilbodet på Fitjar

Ordførar Harald Rydland ynskjer eit prøveprosjekt med offentleg/privat tannhelsetilbod i Fitjar, og ser for seg eit samarbeid mellom fylkeskommunen, ein privat tannklinikk og Fitjar kommune. Nyleg skreiv me om den fylkeskommunale tannklinikken som slit med lang venteliste. Ein...
- Annonse -

Prøvde å utsetja opprettinga av utviklingsselskapet

- Eg foreslår å utsetja denne saka til etter budsjettet, slik at me ikkje no legg beslag på 3 millionar kroner...

No kan det bli slutt på tildekkinga

Kommunen sitt framlegg til nye vedtekter for alkoholomsetnad legg opp til å fjerna reglane om at alkohol må fysisk tildekkast før...

Årets første, og einaste rullator-olympiade!

Inviterer inn til mobilitetsdagen 22.september med spennande og sprekt program. Fitjar kommune og Fitjar frivilligsentral har i år gått...

Stridast om barnehageplassering

Politikarane i utval for oppvekst og omsorg vart ikkje einige om kor dei meiner den nye kommunale barnehagen skal liggja, og...
- Annonse -

Avlyser loppemarknaden

Fitjar skulekorps avlyser loppemarknaden deira som skulle funne stad seinare i september. - Me finn det ikkje forsvarleg...

Kor skal den nye kommunale barnehagen ligga?

Fitjar kommune har peika ut to tomtar som alternativ til plassering av den nye kommunale barnehagen. - Enten ved den nye...

Jobbar for å få til ny drift ...

- Det vert jobba med å greie ut moglegheiter, seier Espen Fjeldtvedt. I fjor sommar bestemte Harmonie å...

Elg i Osterneset!

I halv åtte-tida søndag kveld såg Kristian Skumsnes ei elgku på Litla Tuftaland i Osterneset. Kristian vedgår at...

Uvanleg god plass i kyrkja under konfirmasjonen

Det var god plass i benkeradene under dei fire gudstenestene i Fitjar kyrkje i helga. Årsaka er sjølvsagt koronapandemien, som gjorde...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,663TilhengjararLik
270FølgararFølg
293FølgararFølg

Siste artiklar

Død hjort i vegkanten: Meld frå!

Det er ikkje straffbart å køyra på eit dyr, men det er straffbart å ikkje melda frå; det går klart fram...

Pressemelding: – Fjordkryssingar er ikkje viktigast

– Vi har allereie i lang tid varsla at vi prioriterer bort gigantiske fjordkryssingar, som ferjefri E39, og heller prioriterer vegane...

Breiddefotballsesongen 2020 er avlyst

Regjeringen har enno ikkje opna for normal trening for alle, og derfor blir alt seriespel i senior breiddefotball avlyst, melder Norges...