Det blir to timar zumba i morgon, men ingen zumba på onsdag, får me opplyst frå Fitjar Treningssenter.

Kari Raunholm i Fitjar Treningssenter fortel at det ikkje blir zumba på onsdag, pga. eit anna arrangement på huset.

I morgon, derimot, blir det to zumbatimar, kl. 18.30 og 20.00.