Så kom snøen for alvor, og det vart eit yrande liv. Ikkje minst mellom dei minste. På Rimbareid skule var det full aktivitet med akebrett og det heile i friminutta, og me har god grunn til å tru at det same var tilfelle ved dei andre skulane – og barnehagane. Send oss gjerne fleire bilete med born og snø, så legg me dei ut her.