Dei frammøtte fekk meir enn berre Ola frå Sandefjord å gleda seg over under allsong-arrangementet Minnenes Melodier fredag kveld.

Rundt 50 personar av den eldre garde nikka med hovuda i takt og vippa med beina då Arne Mørch med sitt einmannsorkester troppa opp i Fitjar kultur- og idrettsbygg fredag kveld. Med seg hadde han eit songhefte med songar henta frå den norske slagerkatalogen i perioden 1950 til 1975.

At publikum og konseptet fann kvarandre blei understreka av fleire utbrot av «Åh, ja» etter kvart som det blei fortalt kva songa som skulle syngjast. Vanlegvis har Mørch ein sekvens med allsong, og ein sekvens med dans, med pause mellom, medan det på Fitjar var to avdelingar med allsong.Det blei tid til Alf Prøysen, Kurt Foss og Reidar Bøe, Ole Ivars, Arne Bendiksen, og så bortetter.

Mørch fortel at han har halde på med med å spela opp til allsong og dans sidan tidleg på 80-talet, med ein liten dupp i interessa på 90-talet, medan allsong no er på moten som aldri før.

 

SIdan Arne Mørch er åleine på vegen, må ting gjerast effektiv og enkelt. Det meste av lydutstyret er montert i eit skap på hjul, slik at det berre er å trilla det frå bilen og inn i lokalet. Foto: Arne Vestbøstad

 

 

Toralv Røen fortalde at når pengane var der og Fitjar Eldresenter skulle bestemma seg for kva arrangement ein ville laga til, stod Mørch øvst på lista. Og jammen fekk ein det til. Mørch er på turne omlag 17 veker i året, over heile landet, og no er han på Vestlandet. Berre for å illustrera kor vanskeleg det kan vera å få tilstellingar med han, kan det nemnast at han torsdag var på Tysnes og Leirvik, medan det fredag var Skudenes og Fitjar som stod for tur.