Wärtsilä hjelper ikke bare kundene til å bli mer miljøvennlig. Ved selskapets anlegg på Bømlo har de installert et egenprodusert renseanlegg for å hindre at olje og andre forurensende stoffer renner ut med avløpsvannet fra verkstedshallene, heter det i en pressemelding til fitjarposten.no.

Kommunikasjonsrådgiver Espen Mathisen forteller videre at det nå er et år siden pilotprosjektet kom i gang, og så langt er erfaringene med renseanlegget svært gode.

– Det betyr veldig mye for miljøet i og rundt verkstedene. Anlegget renser også spillvann og slam fra båter som kommer inn for reparasjoner og vedlikeholdsoppdrag, sier Arne Mæland i Wärtsilä Services.

Teknologien som benyttes i anlegget er utviklet av Wärtsilä Senitec i Sverige, men anlegget er ikke bare til internt bruk. Teknologien som benyttes tilfredsstiller ikke bare dagens miljøkrav, men også strengere krav som er forventet å komme i fremtiden, heter det.

 I pressemeldingen kan vi også lese at det er stor interesse i markedet, og ulike modeller av Wärtsilä Senitec-anlegget benyttes i dag både til lands og til vanns.

– Kundene er hovedsakelig rederier og operatører av de fleste typer båter og offshoreinstallasjoner. I tillegg er en del eiere og operatører av kraftverk og havneanlegg på kundelisten, sier Arne Mæland i Wärtsilä Services, som kan fortelle at ordreinngangen og leveransene nesten firedoblet seg på dette området i 2008.

Han tror det skyldes at kundene ser potensial for å beskytte miljøet mot skadelige utslipp, og ikke minst forenkle håndteringen av slam og olje.

– For vår egen del har vi faktisk spart 500.000 kroner med den nye rensingen i løpet av det første året, og det er bare ved anlegget vårt på Bømlo, sier Mæland, til slutt.