Wärtsilä selskapet Vik-Sandvik har motteke designordre frå det norske reiarlaget Sartor Shipping AS

Wärtsilä selskapet Vik-Sandvik har motteke designordre frå det norske reiarlaget Sartor Shipping AS. Ordren er på Vik-Sandvik design til to beredskapsfartøy som skal byggjast på Wison Heavy Industry skipsverftet i Kina. Kontrakten inneheld og to hovedmotorar, gir og propellar. Gir og propellar skal produserast på Rubbestadneset. Fartøya skal leverast i 2010 og 2011.

Vik-Sandvik sitt design har eit hybridsystem som sparer drivstoff samanligna med ei rein diesel mekanisk løysing. Effekten vert betre tilpassa  dei operasjonane fartøyet skal utføra.