Wärtsilä har fatt ein kontrakt på design av to ConRo kontainerskip med den amerikanske eigaren Crowley Maritime Corporation.

Skipa vil vera nokre av dei første kontainerskip i verda som har naturgass som drivstoff (LNG) og skal byggast ved VT Halter Marine skipsverft i Pascagoula i Mississippi. Designarbeidet er utført ved Wärtsilä Ship Design sitt kontor på Fitjar, Hordaland, og i Polen.

Dei to nye Wärtsilä containerskipa (WSD CRV 2400 WB) skal leverast i 2017 og har kapasitet til å frakta kontainarar i standard storleik frå 20 fot, til dei aller største på 53 fot, spesialtilpassa den amerikanske marknaden. I tillegg kan skipet frakta 350 privatbilar. Kontainerskipa skal gå i rute mellom Jacksonville i Florida og San Juan i Puerto Rico på vekentleg basis.

“Wärtsilä Ship Design har lang erfaring med å utvikla innovative og framtidsretta skip i mange ulike segment. Wärtsilä har ein leiande posisjon på verdsmarknaden når det gjeld LNG løysingar for skip, noko denne siste kontrakten også stadfestar. Me ser fram til å arbeida saman med Crowley Maritime Corporation og VT Halter Marine om å bygga verdas første LNG drivne kontainerskip,” sier Riku-Pekka Hägg, Vice President, Wärtsilä Ship Design.

Dei to største fordelane ved bruk av LNG som drivstoff er miljøgevinsten og økonomisk vinning ved innkjøp av drivstoff. Bruken av gass som drivstoff reduserer utslipp av CO2 i forhold til bensin og diesel.