Laurdag kl. 15.00 er det basar på Fitjar bedehus. Midlane som kjem inn skal nyttast til fleire prosjekt blant dei aller vanskelegast stilte i området.

Vyborg er eit område i Russland der fattigdom og naud er stor. SI-reiser organiserer hjelpesendingar til dette området med jamne mellomrom og mange har fått eit betre liv. Blant anna vert barneheim, sjukehus og arbeid blant rusmissbrukarar støtta.
Ein kan lesa meir om arbeidet på www.vyborghjelpen.no.
Oppgåvene står i kø, men sitatet ”Vi kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen” er et godt utgangspunkt for arbeidet.
Representantar for leiinga av arbeidet vert med på basaren.
Sjå plakat