Nesten ein månad tidlegare enn i fjor, fekk Fitjarposten i dag den første meldinga om at vipo igjen er observert på Fitjar.

Den observante observatøren er Lars J. Rydland, som har kona til vitne på at han såg to stykke på bøen utanfor huset sitt på Rydland i går, 29. januar. Første meldinga fitjarposten.no fekk om vipo i fjor, var 25. februar.

– Eg kan ikkje håtta at eg har sett ho så tidleg nokon år før, smiler Rydland.

Saman med tjeld og stare er vipo ein av dei første fuglane som kjem tilbake til våre breiddegrader frå varmare strøk.

Men 29. januar? Er ikkje det svært tidleg?