Ei vipe er ein flott fugl. Foto: FP-arkiv/KR.

I går kom det melding om at vipa blei sett over bakkane på Rydland, mellom Mosahaugen og Fitjar Racing Team.

Dermed kan me slå fast at i dag er det vipa som er dagens fugl. Dette er eit kjent og kjært vårteikn, og 2. mars er litt tidleg, men ikkje ekstraordinært.

Eit sveip på internett syner at årets første vipe ofte dukkar opp i første halvdel av mars. På Jæren er vipa for «nasjonalfugl» å rekna, og der kjem ho enkelte år i slutten av februar.

Hos oss er nok midten av mars det vanlegaste, og enkelte år må venta heilt til 1. april. For to år sidan blei det observert vipe på Prestbø midt i januar, men det er så avgjort eit unnatak.

Dersom me ikkje hjelper til å ta vare på vipa, kan det henda me må venta heilt forgjeves på vipa i framtida. Ho er nemleg ein truga fugleart, og fugleelskarar har oppretta Facebook-sida Vern vipa i Hordaland.

Her ser me at det blei observert vipe både på Fitjar og i Øygarden i går. Og på Halsnøy er dei endå meir glade i vipa, og der dukka ho opp fredag 28. februar.

Men vipa er altså ein fugl som ikkje har det så greitt. Ho er i den norske raudlista frå 2015 kategorisert som sterkt truga. Bestanden har blitt redusert med 50–80 % dei siste ti-tolv åra.

Meir om situasjonen for vipa i Fitjar og Hordaland kan du lesa i rapporten Vern vipa i Hordaland, frå Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Hordaland. Dette er eit prosjekt som blei starta opp i 2015 med initiativ fra Miljøavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland. Formålet er kartleggja lokalitetar i fylket og registrera talet på viper og ungeproduksjon.

Viper flyr høgt over Rydland tidleg i mars. Foto: Kjetil Rydland.