Kom ikkje nærmare, seier vipa, som tydelegvis har noko å skjula. Foto: Kjetil Rydland.

Vipene i Fitjar har begynt å klekka ut ungane sine, og me oppmodar folk om å ta omsyn til denne sterkt truga fuglen.

Etter fredeleg sameksistens i fleire veker med eit vipepar og eit reir med fire egg var det ein litt betutta bonde me hadde på tråden før helga:

– Reiret er tomt, og eg ser verken ungar eller restar av egga!

Me gjekk då ut frå at det hadde vore røvarar på ferde og ete opp egga før ungane var komne til verda. Mistenkte predatorar var katt, mink eller større fugl.

Då me sjekka området i nærleiken av reiret møtte me viperparet som såg ut til å vera i harnisk over situasjonen. Om dei skreik i fortviling over at dei hadde mist egga sine, eller for å forsvara ungar, var vanskeleg å tolka. Og me frykta det verste.

Derfor var gleda ekstra stor i helga, då bonden ringde på nytt:

– I dag har eg sett fire levande vipeungar på bakken!

Dermed kan me gle oss saman med vipene; alt går etter planen så langt. Dei har lukkast å få fram ungar, og no gjeld det å få dei på vengjene. Det tar rundt fem veker, så dei bør vera i lufta før 1. juli.

På velinformert hald får me opplyst at vipeforeldra fjernar eggeskalet for at området ikkje skal tiltrekkja seg predatorar.

No kryssar me fingrane for dei fire små, og oppmodar folk til å ta omsyn til denne sterkt truga fuglen.

Reiret har vore tomt nokre dagar, og me lurte ei stund på om røvarar hadde vore på ferde. Foto: Kjetil Rydland.
Ei sint vipe på bakken fredag føremiddag. Foto: Kjetil Rydland.