Medan mange av oss tenkjer mest på snø og is er Malvin Aarskog i full gang med vårarbeid i blomsterbua.

På golvet  står det mange baljer og kasser med små spirer. Malvin fortel at han sådde dei første frøa av knollbegonia og fiolar 14. desember. Dei sistnemnde skal vere klar til midten av april, då kjem folk og spør etter dei. Begonia treng lang tid til driving. I slutten av mai er dei aktuelle.

70.000 ørsmå frø av begonia veg 1 g. Malvin sår frø som Georg Vik har tatt av sine planter i haust. Det skal såast i fleire omgangar. Når ein priklar begonia, krevst det stort tolmod, for spirene er jo så små.

Mange små planter av prakt-petunia er sett som stiklingar av fjorårsplanter. Malvin knip av toppar og plantar dei etter kvart som dei veks, for å få fleire og fyldigare planter.  Desse høver det å plante ut i mai. Rette lystilhøve er avgjerande for gode planter.

Så kan me gle oss til våren og gjere ein god blomsterhandel hos Malvin dersom me ikkje har planar om å så frø sjølve.