Det var mange som fekk med seg ein eller fleire gevinstar på basaren sist laurdag.

Dei som arrangerte basar på Øvrebygda bedehus vart nok gledeleg overraska på laurdag. Knapt nokon stol var ledig då Aud Vedøy ønskte velkommen. Det var flott å sjå så mange born og unge i lag med dei vaksne. Minstemann er fødd i haust og den eldste over 90 år.

Etter andakt og ei triveleg kaffestund var det full fart med åresal og trekking. Små og store gledde seg når deira vinnarlodd vart vist på skjermen, og det var rikeleg med gevinstar. NLM si kvinneforening i Øvrebygda hadde ansvar for basaren. Dei vart også gledeleg overraska då det viste seg at inntekta av åresalet vart 14000 kr, og på førehand hadde det blitt seld lodd rundt i bygda. Til saman kunne kasseraen sende litt over 34000 kr til NLM sitt misjonsarbeid.