Siste laurdag i advent vart vinnarane i peppekakebygd-konkurransen 2012 kåra. 1. plassen gjekk til Turid Marie L. Fitjar.

Hovudbygget i Turid Marie sitt bidrag til konkurransen var to vindmøller. Pepperkakevindmøllenen er no transportert heim og montert på Fitjargarden der dei skal få stå til pynt i romjula, fortel den glade vinnaren av eit gåvekort  på 500 kroner. Turid seier vidare at det allereie er på tide at folk set i gong med planlegginga av neste års pepperkakebygd. Er det mange nok som gjer det, og nokon som vil stella det i stand,  så blir bygda både endå større og flottare neste år, meiner årets vinnar

Andre plassen gjekk til Carina Turøy og Mathilde Ø. Kloster sitt pepperkakehus.

Det er Sissel Jørgensen og elevar frå Barn og ungdom ved Fitjar vidaregåande skule som hadde ideen om ei pepperkakebygd på Fitjar og det er og dei som har organisert oppføringa av bygda, i andre høgda i Larsen-bygget. Elevar på Fitjar vidaregåande skule har laga pepperkakebyar tidlegare, men det er nytt av året at dei har oppfordra andre til å delta, at pepperkakebyen har blitt til bygda vår og at denne har vore stilt ut i Larsenbygget. 

Mange har gledd seg over dei kreative byggverka og nokre har allereie teke til å tenkja på kva dei kan byggja neste år. Sissel Jørgensen seier at dei ser for seg at dette vert ein årleg tradsisjon og håpar dette er eit veksande prosjekt der fleire kan vera med etter kvart. Arrangørane drøymer om at både barnehagar, skular, bedrifter, lag og organisasjonar kan vera med å syna mangfaldet i bygda vår.  Turid Marie ser for seg at ein neste år må ha mange fleire vindmøller, og Sissel ynskjer seg driftsbygingar og traktorar…

I tilnkytting til pepperkakebygda stod det ein stor sparegris der ein kunne putta pengar på og slik vera med å støtte ein barneheim i Bobrinets i Ukraina. Då denne vart tømt i romjula romma den 2 197.50.