Me har no trekt ut tre t-skjortevinnarar blant deltakarane av Fitjar Quiz 14. Dette var siste premiequiz før sommaren tek heilt over – me er tilbake med nye ferske Fitjar Quizar til hausten.

Du kan sjølvsagt testa lokalkunnskapen din ved å bryna deg på tidlegare quizar – fasit kjem opp etter at oppgåvene er fullført.

Vinnarane av T-skjorter i Fitjar Quiz 13 vart:

Rolf Vik
Ingebjørg H. Vik
Nils Gunnar Gloppen