Det kan verte vinmonopol i Fitjar. I alle fall om fleirtalet i Fitjar formannsskap får det som dei vil.

Med tre stemmer mot to  vart det på formannskapsmøtet i går vedteke at søknad skal sendast. Endeleg vedtak i saka vil skje på kommunestyremøtet førstkomande onsdag.

Høgre var representert med ordførar Wenche Tislevoll og Arne Prestbø, Ap ved Agnar Aarskog. Dei gjekk inn for søkje.

KrF representert ved  Harald Rydland, og Sp ved Lars Ove Rimmereid, gjekk imot å sende ein slik søknad.

meilleur steroide anabolisant