Midtfjellet Vindkraft har signert kontrakt med entreprenørselskapet Reinertsen AS om byggjearbeida i samband med vindmølleparken i Fitjarfjellet.

Det tyder at Reinertsen AS har fått i oppdrag å byggje vegar, oppstillingsplassar og vindmøllefundament til Midtfjellet vindkraftverk.

– Kontrakten omfattar utbygging av første fase i kraftverket, med opsjon på Fase 2. Oppstart vil finne stad så snart det er gjort vedtak om utbygging, og byggjetida er planlagt til ca. 11 månader. Gjennomsnittlig vil ca 35 anleggsarbeidere være beskjeftiget i utbyggingsperioden.

Som underleverandør til vegbygging vil Reinertsen nytte T. Stangeland Maskin AS, opplyser Midtfjellet Vindkraft ved adm.dir. Ole Vidar Lunde.