Midtfjellet Vindkraft AS har i dag fått konsesjon for å byggje vindmøller i Fitjar. Om ikkje konsesjonen vert anka, kan bygginga ta til alt i haust. Les heile pressemeldinga frå Midtfjellet vindkraft nedanfor. Pressemelding 

Midtfjellet Vindkraft AS har i dag mottatt konsesjon fra Norges Vassdrag og Energidirektorat, NVE, for Midtfjellet Vindpark for bygging av et vindkraftverk på 150 MW med en antatt årsproduksjon på 450 GWh (0,45 TWh)  i Fitjar kommune. Dette tilsvarer strømforbruket til ca. 22.000 norske husstander. Samtidig har NVE gitt konsesjon til Sunnhordland Kraftlag  for bygging av en 9,5 km lang 300 kV linje mellom Midtfjellet i Fitjar og Børtveit i Stord.

 

Prosjektet ble forhåndsmeldt våren 2004, og etter en utredningperiode på litt over 1 år, konsesjonssøkt høsten 2005.

 

Utredningene som ble gjennomført viste at Midtfjellet er svært godt egnet til produksjon av elektrisk strøm, og at en utbygging ville gi fra liten  til middels negative konsekvens for de fleste temaene som ble utredet. Samfunnsmessig vil en utbygging   gi positive konsekvenser lokalt og regionalt både i bygge- og driftsfasen.

 

Kostnadene med utbygging av vindkraft  er i dag så høye at kraftprisen slik den  pr dato ikke alene  kan finansiere en utbygging. Midtfjellet Vindpark er som de aller fleste andre vindkraftprosjekt avhengig av offentlige tilskudd ettersom myndighetene har sagt nei til en sertifikatordning. Hvorvidt Midtfjellet Vindpark blir bygd vil være avhengig av kombinasjonen av fremtidige kraftpriser og tilskudd, samt prosjektets utbyggingskostnader. På bakgrunn av at prosjektet er forholdsvis stort, og har lave kostnader til ny infrastruktur, er sansynligheten likevel stor for at det blir realisert.

 

Under forutsetning av at konsesjonen ikke blir anket kan en utbygging starte tidligst høsten 2007, og starte produksjon av elektrisk kraft i 2010.

 

Bak prosjektet står Midtfjellet Vindkraft AS som eies med 50% hver  av det danske energiselskapet DONG Energy AS, og det lokale kraftselskapet Fitjar Kraftlag PL som eies av abonnentene i Fitjar og Fitjar Kommune.

Les meir på Midtfjellet Vindkraft sine heimesider.

Både ja og nei til vindkraft i Sunnhordland   

NVE gav i dag fem konsesjonar og eit avslag til vindkraftverk i Sunnhordland. Selbjørn, Stolmen, Kvalvåg og Store Kalsøy vindkraftverk i Austevoll kommune og Midfjellet vindkraftverk i Fitjar kommune har fått løyve. NVE har i vedtaka lagt vekt på forsyningssikkerheit og kraftbalansen i Sunnhordlandsregionen. NVE avslår søknaden til Langevåg vindkraftverk i Bømlo kommune. I avslaget blir det lagt vekt på verknadene tiltaket har på natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap, nærføring til vei og mogelege støyulemper for bustader og bygg.

Les meir om vedtaka hos NVE

 

Kom gjerne med di meining i kommentarfeltet under?