Trygve Nesbø har sendt oss to bilete som syner korleis vindmøllemonteringa tar seg ut frå Nesbø. 

Bileta skulle gje ein peikepinn på kor stor ho er og kor synleg den første mølla vil vera frå Nesbø.