Høgskulen på Vestlandet, campus Stord. Foto: HVL

Regjeringa deler ut 10 millionar kroner for å motverka einsemd hos studentar.

Pengane skal delast på studentsamskipnadane i landet, og skal nyttast på å stella i stand sosiale lågterskeltilbod for studentar.

– Vi legger bak oss et år med avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Det har naturlig nok gjort det krevende å være student både faglig og sosialt. Mange har fått på plass gode tiltak som digitale kollokviegrupper, egne apper hvor studenter kan møtes og digitale fredagsquizer. Nå får studentsamskipnadene ekstra penger til å sette i gang flere hyggelige, sosiale aktiviteter i trygge rammer for enda flere, seier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Dei ti millionane var ein del av regjeringa si siste krisepakke i haust, og skal brukast til konkrete sosiale aktivitetar, eller til å koordinera arbeidet med å nå ut til studentane.

– Jeg forventer at samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og studentene sammen blir enige om hva de skal bruke pengene til. Selv om pengene fordeles til studentsamskipnadene har jeg en klar forventning om at pengene skal komme alle studenter til gode, også de som ikke er medlem i en samskipnad, seier Asheim

Studentsamskipnaden på Vestlandet får 1,427 millionar kroner, desse vil blant anna koma studentane på Leirvik til gode.