Sigurd André Maraas. Foto: Fitjarposten

Dette er en kjempemulighet for Fitjar kommune. Når vi ser at ansatte og rådmenn i forsøkskommunene er fornøyde, så er dette et forsøk Fitjar kommune bør delta i, skriv Fitjar Frp.

Av: Sigurd André Maraas,
på vegner av styret i Fitjar Frp

I over to år har seks kommuner deltatt i regjeringens forsøk med statlig finansiering av eldreomsorg (Os, Hobøl, Spydeberg, Selbu, Lillesand og Stjørdal). Det innebærer at det er staten som tar regningen for eldreomsorgen, ikke kommunen. Kommunene som har deltatt melder om gode resultater, blant annet opplever de ansatte økt brukermedvirkning, økt kompetanse, og de opplever å forstå brukernes behov bedre.

Fremskrittspartiet i Fitjar kommune mener dette viser at forsøket bidrar til å bedre eldreomsorgen, og mener derfor Fitjar kommune bør søke om å få delta i dette forsøket. Fitjar FrP er derfor glade for at regjeringen nå har gitt beskjed om at de vil utvide forsøket slik at seks nye kommuner kan delta.

Dette er en kjempemulighet for Fitjar kommune. Når vi ser at ansatte og rådmenn i forsøkskommunene er fornøyde, og at dette bidrar til å heve kvaliteten på eldreomsorgen til våre eldre, så er dette et forsøk Fitjar kommune bør delta i.

Fitjar FrP vil derfor på nytt ta initiativ til å søke om å delta i forsøket når invitasjon sendes ut. Fitjar FrP mener at både de gode resultatene, og inntektspåslaget som kommunene som deltar får, vil være viktig for å styrke eldreomsorgen i Fitjar kommune.

Våre eldre fortjener en trygg og verdig alderdom. For FrP er det derfor en høy prioritet å styrke eldreomsorgen, og ved på delta i forsøket kan vi kan oppnå dette. Forsøket kan bidra til å gi eldre større brukermedvirkning og de ansatte økt kompetanse. Det er viktig tiltak for å gi våre eldre en bedre hverdag.

Regjeringen setter av midler til å forlenge forsøket med statlig finansiering i budsjettet for 2019 for kommuner som allerede deltar, og for kommuner som skal slå seg sammen med disse. I tillegg vil forsøket utvides med enda flere kommuner i 2020. Da bør Fitjar kommune søke om å få være med.