Odd Jarl Larsen og Wenche Tislevoll på tur til Festninga. Foto: FPakriv/KR

Foreininga Osternes Festning jobbar med å få kanon ved Osternes Festning att.

Foreininga Osternes Festning har i mange år drive med dugnad på festningen.

– Me har fjerna vegetasjon og leita fram gamle tufter, og store deler av festning er no i den standen den var i under krigen, skriv Odd-Jarl Larsen, leiar i foreininga.

Dei ynskjer seg no ein kanon til festningen, av same typen som stod der under krigen. Dei har alt lykkast å få tak i panserskjoldet til ein slik kanon. Det er på veg frå Grønsvik Fort og skal til Kværner for sandblåsing og ny grønmaling.

Foreninga har no vore i kontakt med Jan Egil Fjørtoft. Han har tidlegare jobba med sanering av kystfort. Han fortel at det skal ligga ei demontert kanon av rette typen på Oscarborg festning som manglar skjold. Dette skal vera einaste kanonen av denne typen som ikkje er utdisponert allereie.

Fitjar og Stord Sogelag på tur til festninga. Foto: FParkiv/KR

Odd-Jarl Larsen skriv at han no har vore i kontakt med Forsvarsmuseet og Oscarborg Festningsmuseum, og kan fortelja at dei truleg er positive til at Osternes Festning kan få låna denne kanonen. Foreininga Osternes Festning vert oppmoda til å senda ein formell søknad, der Fitjar kommune er formell garantist/låntakar.

Foreininga Osternes Festning ber difor Fitjar kommune om å vera formell låntakar. Dei skriv i eit brev til kommunen at dette er ein rein formalitet, og at foreininga vil stå for alle utgifter som kjem med lånet av kanonen.

Ordførar Wenche Tislevoll takkar foreininga Osternes Festning for engasjementet dei har for festninga. Ho skriv vidare at dette hadde vore veldig spennande, og håpar kommunen kan bidra til å får kanonen på plass.