Ellinor Bergesen ved Fitjar Frivilligsentral har sendt oss ein mail der ho spør om me kan gå ut å fortelja at det er trong for fleire natteravnar.

Det gjer me gjerne. Natteravnane gjer eit svært viktig, og ikkje minst, førebyggjande arbeid.

Her er ei liste frå Ellionor om kvifor det er bra å vere natteravn:

«Kvifor vere natteravn?
Å gjera bygda tryggare for alle aldersgrupper.
Førebyggja rus, hærverk og vald.
Utvikla naturleg kontakt mellom ungdom og edrue vaksne.
Utvikla felles ansvar for eit positivt nærmiljø.

Er det farleg?
Nei, natteravnane er som regel 3 vaksne samstundes på vakt.
Tidlegare natteavnar har ikkje opplevd noko som dei ikkje har handtert.
Ungdommane synest det er positivt med natteravnane !

Natteravnane si rolle:
Synlege, edruelege vaksne som er tilgjengelege. Dette i seg sjølv verkar dempande.
Melda ifrå til politiet om alvorlege straffbare forhold.
Ha evne til å tenkja klårt, når andre sine tankar har låst seg.
Visa respekt for alle typar menneske i bygdemiljøet.
Varsam verbal konfliktmegling, men aldri fysisk inngripen.
Bistå personar som ikkje er i stand til å ta vare på seg sjølve.
Skilja klårt mellom Natteravn og Politiet si rolle.

Kva får eg igjen for å vera Natteravn?
Generell menneskekunnskap
Oppdatering i og kunnskap om ungdomsmiljøet i bygda.
Kunnskap som er nødvendig for foreldre!
Evne til å fatte faresignal hos eigne born.
Knyte viktige sosiale band i det lokale nærmiljøet.
Bli kjent med andre foreldre og ungdom.
God sosial samvit og mosjon!

Meld deg som Natteravn du òg!

Kontakt Fitjar Frivilligsentral – telefon 53 49 90 91 eller e-post: frivillig@fitjar.kommune.no Opningstid nov/des. 2008: mandag, tirsdag og torsdag mellom 08-15.