Nedanfor kan du lese viktig informasjon frå kommunen om Stortingsvalet 9. september.

Stortingsval 2013


Førehandsrøysting

Dersom du ikkje har høve til å røysta på valdagen 9. september, kan du førehandsrøysta t.o.m. fredag 6. september i kundetorget på Rådhuset slik:
 Måndag – fredag kl. 09-15. 
Torsdag 29. aug. og 5. sept. fram til kl. 18, og laurdag 31. august kl. 09.00.-13.00. 
Det vert skipa til eiga førehandsrøysting på Havnahuset og Fitjar bu- og behandlingssenter. Dag og tidspunkt vert kunngjort ved oppslag på institusjonane.

Ambulerande røysting / røysting heime

Personar som ynskjer å røysta men ikkje kjem seg til røystelokale p.g.a. sjukdom/uførleik, kan søkja om å få røysta heime. Dersom det er aktuelt for deg, kan du skriva, ringja (534 58 500/534 58 545) eller på annan måte ta kontakt med kommunen. Slik søknad/førespurnad må vera kommunen i hende seinast tysdag 3. september.

Røysting på valdagen måndag 9. september – opningstider:

Røystekrinsar:                 


01 Hageberg (Stranda)
Røystelokale: Hageberg skule
Opningstid: 9-12 og 16-20.

02 Osternes
Røystelokale: Osternes bedehus
 (NB. Nytt røystelokale)
Opningstid: 9-12 og 16-20

03 Rimbareid (sentrum)
Røystelokale: Fitjar kultur- og
 Idrettsbygg  
Opningstid: 9-20

04 Øvrebygda
Røystelokale: Øvrebygda skule                
Opningstid: 9-20

05 Sælevik (Dåfjorden)
Røystelokale: Sælevik skule
Opningstid: 9-12 og 16-20

Veljarane vert oppmoda om å røysta i den krinsen dei er manntalsførde, sjå valkortet.

Ta med valkort og legitimasjon!

 
Fitjar valstyre