Kulturkontoret held på med å oppdatere listene over lag og organisasjonar i Fitjar. Er dataa over din organisasjon korrekte?

– Me bed alle lag og organisasjonar om å melde inn rett kontaktinformasjon (kven som er leiar, telefonnummer, adresse) til bebj@fitjar.kommune.no, oppmodar kultur- og informasjonssjef Bente Bjelland. – Då vil dei få tilsendt brev frå tid til anna om ting dei kan ha interesse av, legg ho til.