Helsingar som ein ønskjer å få lagt ut i tidsrommet 21.12 – 28.12 må vere oss i hende før førstkomande søndag. Andre helsingar vil ikkje bli lagt ut i dette tidsrommet.