Cafe Annemor vert ikkje lagt heilt ned. Når Jorunn og Sissel avsluttar drifta 31.12., tek Larsen Eigedom A/S over utstyr og inventar frå same dato. – Men drifta vert svært forenkla, opplyser Odd Sverre Larsen til fitjarposten.no.

 

 

– Jorunn Torland og Sissel Christensen saman med ektefeller, har kombinert eigarskap og drift av kafeen i 10 år, og kafeen har hatt ein verdifull funksjon i bygget og sentrum. Både gjestar, og me som til dagleg held til i bygget, vil sakna dei, seier Larsen, og fortset:

 

– Larsen Eigedom A/S sin funksjon er eigedomsforvalting, og ikkje drift. Derfor er me svært interessert i å koma i kontakt med eit vertskap som kan fylla lokala med aktivitet att. På kort sikt er siktemålet å få til ei forenkla drift, slik at det vert høve til å få seg ein kaffitår og noko å bita i.

 

Ingressbilete: Frå Cafe Annemor for ein del år tilbake. Kafeen fortset etter nyttår, men i forenkla utgåve. Arkivfoto: FP/HCH