Folk samla seg i det fine vêret på den nyasfalterte kaien til Odd Larsen AS. Og at utviklinga har gått var tydeleg å sjå. Både motorsyklar, biler og traktorar eldre enn 30 år var samla. Endring i både utsjåande og sikkerhet er stor. Det same gjeld for motoryting og lydnivå. Ein slik samling gjer eit godt høve til å tenkje attende på det som var og samstundes ein fin anledning til å treffast og slå av ein prat.