Vestbøstad Vel er no på nett. Du finn sida på www.vestbostadvel.no