Andre søndag i februar vert kvart år feira som morsdag, ein skikk som eigentleg kjem frå Amerika.

Der feira dei første morsdagen tidleg på nittenhundretalet. I vårt land arrangerte religiøse organisasjonar morsdag for første gong i  februar 1919. Det var i Bergen.
Etter kvart har dagen blitt ein familiedag der mor er i fokus og får ofte kaffi og frukost  på senga. Gåver høyrer med, og gjerne kort som borna har laga i barnehagen eller på skulen. Butikkar av mange slag gjer ein stor innsats for å vise fram høvelege gåver til mor. Me har sett at nokre varekjeder har eiga nettside med framlegg til aktuelle varer som mor blir glad for å få, og med eit lite tastetrykk kan bestillinga ordnast. Sparkjeden tar og med utfordring til vinteraktivitetar. I vårt distrikt er det difor ulagleg at både snø og is er snart borte. Ein stad las me om tilbod på familiemiddag på kafé med operabarnetime og formingsprogram for borna. Cappelen Damm forlag averterer årets morsdagsgåve slik: Ei fantastisk diktsamling frå New York, omsett til norsk av Erlend Loe. Ho kan sjølvsagt kjøpast på nettet. Der finn ein også alle  blomsterkjedene som minner om flotte bukettar til morsdagen. Eit siste døme på netthandel er ei alternativ gåve gjennom Unicef som skal bli til det gode for Verdens barn.
Små og store aviser har laga eiga side i høve morsdagen 13. februar. Nokre av desse kan ein lese i papirutgåve eller som nettavis. Vår næravis, bladet Sunnhordland, laga intervju med unge lesarar og spurde kva dei synest om morsdagsfeiring, og viste fram minst tolv mors-helsingar som var innsende på førehand. Elles er avisene fulle av framlegg til gåver som mor vil setje pris på. På nettsida OsloSurf kan ein bestille kort til mor på mindre enn eitt minutt, og mor får e-post om eit kort som er i vente. Denne tenesta skal visstnok vere gratis.
I blomebua på Fitjar stod Malvin Aarskog og beklaga det særs dårlege utvalet av blomar i ettermiddag. Men han trøysta folk med at både Spar og Rema 1000 sel blomar. I butikken til Teodoren stod det eit lite bord med utvalde gåver til mor. Laila T. Korsvik fortalde om stor spurnad etter smykke av ulike slag, og ho var godt nøgd med handelen. Sjølvsagt var det utstilling av morsdagsgåver i dei andre butikkane og. Marsipankakene hos Spar såg ut til å vere populære. Tips om førehandstinging  av morsdagsmiddag blant anna på Fitjar Fjordhotell i morgon, stod det på ein stor plakat. 
Og dersom nokon vaknar i morgon utan å ha ordna noko til ho mor, er det ennå ei råd med det: I hyllene på videokiosken kan ein finne god sjokolade eller konfekt. Kanskje det siste alternativet blir å be mor og heile famileien med på kino i kulturhuset for å sjå Løvenes konge?