Mariann Vestbøstad har endå ein gong sett verdsrekord i symjing. Denne gongen under eit stemne i Berlin.

Stemnet i Berlin er eit stort internasjonalt stemne der symjarar frå 19 nasjonar deltek, og Mariann sin nye rekord kom i dag på 50 m rygg
der ho vart klokka inn på råsterke 38,58.