I fjor markerte Solfrid Sandvik og dei andre bygdekvinnene i Fitjar Verdas matvaredag med norske grønsaker. Foto: FP-arkiv/KR.

Tysdag 16. oktober er Verdas matvaredag, og Norges Bygdekvinnelag aksjonerer for å auka bruken av norsk matbygg.

Mange gamle tradisjonar går av ulike grunner i gløymeboka etter kvart som samfunnet utviklar seg, og folk ikkje har bruk for dei lenger. Ein av tradisjonane som absolutt ikkje fortener å verta gløymt, er bruken av bygg i Noreg.

Derfor vil bygdekvinnene i Fitjar nytta Verdas matvaredag, som er førstkomande tysdag, til å slå eit slag for norsk bygg, fortel Lilli-Ann Drønen i Fitjar bygdekvinnelag.

– Eit kvart land har ansvar for å produsera mat til eiga befolkning så langt som råd er, skriv Mari Gjengedal i Norges Bygdekvinnelag i ei pressemelding, og held fram:

Dette har vore eit sjølvsagt politisk mål i dei fleste land i lange tider, men er no forsterka av FN sine berekraftsmål. Berekraftsmål 2 seier at vi innan 2030 skal utrydda svolt, oppnå global matsikkerheit, betra ernæringa og fremja berekraftig landbruk. Det er ikkje lite! Berekraftsmåla gjeld alle verdas land, ikkje berre dei fattige.

Det forpliktar også Noreg. Og det forpliktar eldsjelene i Fitjar Bygdekvinnelag.

– Derfor feirar me det flotte, norske bygget i Blomaståvo på Fitjar førstkomande tysdag, seier Lilli-Ann Drønen. Du er hjarteleg velkommen innom!

Verdens Matvaredag er 16. oktober. Dagen blei innstifta i 1979 av FNs organisasjon for ernæring, landbruk, skogbruk og fiskeri, FAO.

Verdas matvaredag skal skapa merksemd rundt behovet for å skaffa nok og næringsrik mat til alle.