Det vart ein fin ut på tur dag for dei eldre i går.

Over heile verda vart det i går sett fokus på kor viktig fysisk aktivitet er i alle aldrar, blant anna for å førebygge livsstilsjukdommar, og mange i Fitjar kom seg ut i Guds frie natur.                                      

Ordførar Wenche Tislevoll og kultursjef Bente Bjelland stod i bresjen for arrangementet som starta i Håkonarparken. Dei hadde god hjelp av eldrerådet og elevane på linje for helse- og sosialfag ved Fitjar vidaregåande skule. Ein del av desse hjelpte brukarar på Fitjar bu- og behandlingssenter til å bli med på tur. Ei anna gruppe hadde ansvar for å stelle til på Fitjartun, der deltakarane fekk nysteikte vaflar og kaffi. Også dette året arbeider dei nemnde elevane med prosjektet Livsglede for eldre. Dei spreidde glede rundt seg på fleire måtar i går.

Dei eldre var inviterte til å bli med på vandring i den kulturhistoriske løypa. Harald Johan Sandvik auste av si rike kunnskapskjelde då han fortalde om historiske minnesmerke i bygda vår. Turen starta i Håkonarparken og gjekk vidare til Håkonar-brønnen og ein stopp ved plakaten sør for kyrkja. Etter samlinga i Fitjartun kunne dei sprekaste bli med på ei omvising til Rimsvarden med Toralv Røen som guide. Men først var det ei triveleg samkome innandørs med føredrag av sjukepleiar Tove Riise Grastveit. Det var svært aktuelt og positivt vinkla mot dei eldre det ho sa om kosthald, aktivitet og samhandlingsreforma. Sosiale samlingar er og ein aktivitet, og me som bur på Fitjar er heldige som har alt rundt oss, vart det blant anna sagt. Og mangel på slike samlingar er det så visst ikkje. Mange faste arrangement rundt om i bygda vart presenterte: Songstund, middag på kaféstova på sjukeheimen, bygdekvinnelag, eldretreff, pensjonistlag, fredagstrim, mange misjons-foreiningar og vaffeltreff. Det var song- og musikkinnslag ved duoen Håkon C. Hartvedt og Jakob Vik, og Ingolv Rimmereid framførte ei steingardsvise og to skillingsviser.