Om det har noko med den heftige skogbrannen i Nord-Trøndelag å gjere, skal ikkje me uttale oss om. I alle høve går 110-sentralen for Haugaland og Sunnhordland no ut og manar til å vere varsam med open eld.

Dei skriv:

«I forbindelse med at det nå har vært og fortsatt er kraftig vind i vårt distrikt kombinert med lite nedbør, har dette ført til at det nå mange steder er svært tørt i skog, skogbunn, utmark og lignende. På bakgrunn av dette vil 110-sentralen for Haugaland og Sunnhordland oppfordre til at det vises stor grad av forsiktighet ved omgang av åpen ild, varme arbeider, røyking med mer.

Med hilsen Haugaland og Sunnhordland 110-sentral»