Soknerådet sin barnehage er ein av mange norske som har knytta venskapsband med Stefanusbarnehagane utanfor Kairo.

Norsk Misjon i Øst og IKO har utarbeidd eit opplegg der norske barnehagar kan få ein venskapsbarnehage frå «Søppelbyen» utanfor Kairo. På den måten lærer dei om levekåra for  andre born i verda, og får vera med å gi fattige born ei betre framtid. For 1 1/2 årsidan gjorde  barnehagen i Bakken avtale med ein venskapsbarnehage frå dette området.

I haust fekk tre tilsette høve til eit besøk i barnehagen utanfor Kairo. Torunn Aarskog, Tone Sandvik og Elsebeth Bjønvik fortel at det gav eit uutsletteleg inntrykk å sjå korleis koptarane lever i store slumområde.

Dei hadde med seg klær, sko, leiker og bøker til utdeling i barnehagen. Barna i Bakken hadde på førehand fått høve til å gi ein ting kvar som kunne bli til glede for ei jente eller ein gut som bur i slummen. Ein venskapsring som me ser på eit av bileta vart også overlevert. Mamma Maggie er namnet på dama som i 1985 starta arbeidet blant dei fattige som lever i og av søppel. Ein stor stab på nærare 1500 arbeidarar er med i Stephen`s children. Innsatsen deira skjer gjennom barnehagar, heimebesøk, leirarbeid, yrkesskular og naudhjelp.

Då Torunn Aarskog ønskte velkommen til venskapsfest i går ettermiddag, var det godt som fullt i storsalen og veslesalen på Fitjar bedehus. Utanom foreldre og sysken kom det både besteforeldre og oldeforeldre. Som leiar i soknerådsbarnehagen fortalde Torunn litt om prosjektet som det skulle samlast inn pengar til.

Men før matpause og åresal viste borna ei fin dramatisering av forteljinga om den barmhjertige samaritan. Dei var utruleg flinke til å få fram kva som hende på vegen mellom Jerusalem og Jeriko. Den flotte songen deira var med og understreka kor viktig det er å hjelpe når nokon har det vondt: Når du ser en venn som gråter eller Hvem er min neste, hvem skal jeg hjelpe.

Medan alle kosa seg med saft, kaffi og kaker vart det vist bilete på storskjerm frå kvardagen i barnehagen og frå den innhaldsrike turen til Egypt. Og så var åresalet i full gang. Til saman vart det selt for 13630 kr. Norsk Misjon i Øst fordeler innsamla pengar til dei barnehagane som treng det mest i «Søppelbyen».

Torunn Aarskog synest det er eit kjempeflott resultat, og mange born reiste heim med fleire gevinstar under armen. Alle gevinstane kom frå barnehagen og heimane, og det var foreldra som spanderte all maten.