Dei tre kongane: Isak Kvilhaugsvik, Liam Alexander Thomassen og Ingrid Aarskog. Foto: Håkon C. Hartvedt.

Den årlege Vennskapsfesten til Bakken barnehage blei avvikla i går, og igjen møtte folk opp for å støtta borna i slummen i Egypt.

Over 200 foreldre, besteforeldre, søsken og andre fylte Fitjar bedehus nesten til siste plass. Og dei kom ikkje forgjeves. Igjen blei dette ei strålande flott oppleving for store og små.

Maria og Josef blei spela av Julie Sætre og Olav Tislavoll. Foto: Håkon C. Hartvedt.

Høgdepunktet på festen var det store julespelet, der ungar heilt ned mot eitt år var med. Som vanleg var dette eit særs vakkert syn, ei god oppleving både for auge og øyre!

Etterpå var det mat og basar til inntekt for vennskapsbarnehagane i Egypt.

– Det kom inn 32 680 kroner på utloddinga; det er ny rekord, seier ei fornøgd Torunn Aarskog til Fitjarposten.

Ho fortel at i år var det tiande gongen dei skipa til Venskapsfesten. Torunn Aarskog gler seg stort over at foreldre og andre stiller så velvillig opp år etter år.

Dei har hatt eit samarbeid med Stefanus-barnehagane i Egypt i mange år. Hjelpa dei frå frå Noreg er kjærkomen, for dei koptiske kristne i Egypt har det veldig vanskeleg for tida. .

I haust har to av personalet i Bakken barnehage vore i Oslo og møtt Mama Maggie, som er leiar for Stefanus-barnehagane i Egypt.

– Det gav oss endå meir inspirasjon! seier Torunn Aarskog.

Ungane i Bakken barnehage har hatt prosjektet i Egypt som tema i heile november. Dei har fått høyra mykje om livet i søppelbyen i Kairo, og får føla at dei er med og gir viktig hjelp til nokon som treng det.

Foreldre, besteforeldre, søsken, tanter og onklar fylte fylte bedehuset. Foto: Håkon C. Hartvedt.
Sander Hatlevik Hillestad kjøper lodd. Foto: Håkon C. Hartvedt.

.