Tradisjonen tru vert det Venestemne på Kristi himmelfartsdag. I år i Øvrebygda bedehus.

Det vert møte både kl. 11.00 og 13.30. Talarar vert sokneprest Olav Oma og Olav Eikemo frå Indremisjonen. Det vert song av Fitjar Musikkforeining.