Me har tidlegare skrive om FMV sin kontrakt om bygging av Vendla. Her vi me understreka at òg designen vert gjort på Fitjar.

– «Vendla» som er planlagt levert i 2013, er det tredje fiskefartøyet Wärtsilä designar for det norske selskapet.

– Fiskefartøysegmentet er svært viktig for oss, og vi investerer no for å videreutvikle våre design. Dette er et segment hvor vi har lang erfaring og mange gode referansar, og denne siste kontrakten er svært gledeleg, seier leiar, Arne Stenersen, for Wärtsilä Ship Design i Norge.

Han legg til at selskapet arbeider med mange nye prosjekt innanfor dette området. 


Wärtsilä sin leveranse inkluderer alle teikningar og all dokumentasjon verftet treng for å byggje skipet.

– Fartøyet blir en modernisert og ny utgave av skipet selskapet har i dag, og som har fungert veldig bra for dei. I den nye designen har vi forbetra  alt fra skroget til systemene og løysingene om bord.

Meir miljøvennleg

– Eitt av dei viktigaste måla har vore å heve miljøprofilen ved å redusere drivstofforbruket og skadelige eksosutslepp. Det har vi oppnådd gjennom å optimalisere skroglinjene og utstyre skipet med en hybrid akselgenerator og eit eksosreinseanlegg.

Saman  med rederiet har vi utvikla eit svært moderne og energieffektivt fartøy, som er optimalisert for farten der skipet er, anten det er i transitt eller fiskar – dei to operasjonane som utgjer det meste av fartøyet sin driftsprofil, seier prosjektutviklar Trygve Eiken.

Sikkerheita og komforten til mannskapet har vore andre viktige faktorar for utviklinga av skipet. For å sikre best muleg kvalitet på fisken som leverast til land, er det også lagt ned mykje arbeid i utforminga av anlegga som sørgjer for rask nedkjøling og oppbevaring av fangsten ved bruk av nedkjølt sjøvatn (RSW).

40 års erfaring

Wärtsilä Ship Design i Norge (tidlegare Vik-Sandvik) starta med å designe nettopp fiskefartøy, og har no rundt 40 års erfaring med slike båtar.

– Fiskerimiljøa rundt Nordsjøen har tillit til våre design. Vendla AS er eitt av selskapa vi har hatt kontakt med i mange år. Dei stoler på at vi designar gode skip for dei, og det er truleg ein viktig årsak til at vi ble tildelt denne kontrakten, seier Trygve Eiken.

Han understrekar òg kor viktig det er med godt samarbeid med både Vendla og Fitjar Mekaniske Verksted i dette prosjektet.