Tittelen syner til overskrifta på eit innlegg frå 2. kandidat i Fitjar KrF, Dagfinn Brekke. Innlegget kan du lese nedanfor. Foto: FP-arkiv/HCH

Vem kan segla forutan vind?

Det er vindfylte seil og god seilas for den politiske Fitjarskuta. Men er det Høyrevinden som blåser? 

Førstereis
Her følger noen betraktninger fra en politisk førstereisgutt, som snart er ferdig med sin første periode i Fitjar kommunestyre. Det har vært godt å være mannskap på denne skuta, konfliktnivået har heldigvis vært lavt, selv om det har vært noen gnisninger mellom offiserer og dekksmannskapet. Jeg har ikke tatt skrekken og er dermed klar til å mønstre på en ny periode.

Skole
Det har vært mange saker å glede seg over i Fitjar i inneværende periode. Den første store saken var vedtak om utbygging av Rimbareid skule. Her kom kommunestyret nærmest til duk og dekket bord etter god planlegging av tidligere kommunestyre, utvalgsmedlemmer og ordfører. Finansieringen var sikret få dager før det nye kommunestyret var konstituert, da vedtaket om utbygging av Midtfjellet ble gjort. Realisering av Midtfjellet vindpark var resultat av langt tids arbeid av tidligere kommunestyrer og ordførere.  

Økonomi
Kommunen har i perioden også hatt økonomisk handlingsrom. Dette skyldes i stor grad at man ikke lengre er på den beryktede ROBEK-listen. Å få kommunen ut av denne listen har krevd harde prioriteringer av tidligere kommunestyre og ordfører. Blant annet var innføring av eiendomsskatt et upopulært men nødvendig tiltak. Selv om gjeldsbyrden nå er redusert, har man allikevel valgt å beholde eiendomsskatten for å kunne tilby innbyggerne gode tjenester. Alle partier har stått samlet om dette, selv om budsjettene har sett noe ulike ut. Ingen partier har evnet å fjerne den upopulære skatten.

Vei
Første spadestikk settes heldigvis snart for utbedring av veien mellom Rimbareid og Vik. For mange har det nok fremstått som underlig at veien ikke ble ferdigstilt sammen med utbedringen fra sentrum til Rimbareid. Men pengekassen til Vegvesenet var tom, og det var lite man kunne gjøre lokalt. Fitjar KrF med Harald Rydland i spissen drev aktiv lobbyvirksomhet for denne saken, og var dermed med på å sikre flertall i Stortinget for utvidet bompengeinnkreving, noe som sikret realisering av veien. Høyre, og FrP, stemte imot dette.

Boligsituasjon
På et område er imidlertid ikke Fitjarskuta ship shape. Sittende ordfører har uttalt at rusomsorgen og boliger for vanskeligstilte er de mest krevende sakene i inneværende periode. Jeg synes det er trist at det eneste håndfaste dagens kommunestyre etterlater seg de bostedsløse er tre brakker i Årskog industriområde. Her burde vi gjort mer, og KrF har gått i bresjen for å få fortgang i et verdig botilbud for vanskeligstilte.

Kommunestruktur
Kommunestrukturen vil trolig være den mest omfattende saken for neste periode. Et stort flertall på Stortinget ønsker en endring av kommunestrukturen. Fitjar KrF er ikke prinsipielt for eller imot kommunesammenslåing, men vi har vært, og vil være aktive pådrivere for å se hvordan Fitjar best kan tilpasse seg en fremtidig struktur. Enten alene, eller sammen med andre. Fitjar KrF har vært drivkraften i inneværende periode for å sikre at Fitjar går i dialog med omkringliggende kommuner for å se på fremtidige muligheter og løsninger.

Dydene
På KrFs liste stiller både tidligere ordfører, varaordfører, sittende kommunestyremedlemmer og personer med erfaring fra offentlig forvaltning og privat næringsliv. Det heter seg at beskjedenhet er en dyd, så det er i all beskjedenhet vi i Fitjar KrF mener Harald Rydland er den beste ordførerkandidaten, og dermed den beste skipperen til å ta Fitjarskuta inn i fremtiden. 

 

Godt valg.

Dagfinn Brekke

2. kandidat, Fitjar KrF