I desse dagar får alle nye innbyggjarar i Fitjar ein pakke med informasjon frå Fitjar kommune.

Leiaren for Fitjar Frivilligsentral, Ellinor Bergesen, har teke på seg å organisera utdeling av desse pakkane ut til heimane det gjeld. – Det er triveleg å gå ut med slike pakkar, seier dei frivillige som er med på jobben.

Denne veka får alle nye innbyggjarar i fitjar, som har slege seg ned i Fitjar i perioden frå andre kvartal 2013 til andre kvartal 2014, besøk av ein sambygding i nabolaget. Dei har med seg ein velkomstpakke på vegner av Fitjar kommune. Her finn dei nyttig informasjon og Fitjar, med blant anna informasjonsbrosjyrar og oversikt over lag og organisasjonar i bygda. Pakken inneheld òg ei fitjarsåpe, bok om Fitjar, ymse effektar frå Midtfjellet Vinkraft, kinobillettar og ei gratis prøveveke ved Fitjar Treningssenter.

Saman med det nyttige materialet ligg det eit brev frå ordførar Wenche Tislevoll, der ho ønskjer dei nye innbyggjarane velkomne til bygda.

Dersom det er nokon som har kome til Fitjar i denne perioden, og som ikkje har fått velkomstpakke, kan dei kontakta Fitjar Frivilligsentral, seier Ellinor Bergesen. No vonar ho at spesielt nye fitjarbuar møter opp på den planlagde innbyggjarfesten 15. november.

Ingressbilete: Pakke med ymse informasjonsmateriell om Fitjar.