Ordførar Wenche Tislevoll vil ha dei tilsette i kommunen til å velja sykkelen til jobb. Foto: privat

Oppmodar dei tilsette til å vera med på sykle til jobben-aksjonen.

Fitjar kommune har oppmoda alle sine tilsette til å vera med på sykle til jobben-aksjonen 2019.

– Dette er eit flott initiativ for folkehelsa, skriv ordførar Wenche Tislevoll.

Kommunen betalar innmeldingavgifta, og inviterer til markering ved rådhuset 24. april.

– Her vil ordføraren dela ut ei lita merksemd til kvar enkelt, skriv kommunen til sine tilsette.

Dette er 46.gangen aksjonen vert gjennomført, og er Noreg sin eldste og største aktivitetskampanje. I to månadar kan ein loggføra fysisk aktivitet for å få poeng. Ein får 1 poeng per 30 min med aktivitet om dagen, med ei maksgrense på 3 poeng per dag.

Ein får alltid eit poeng for å gå, springa eller sykla til jobb sjølv om det tek mindre enn 30 min. Denne regelen gjeld ogso for aktiv reiseveg, strekningar der du kunne tatt bilen, men du vel å la bilen stå. Til dømes til butikken.

Målet er å bli motivert av di eiga utvikling. Sett deg eit mål, og prøv å nå det. Du kan samanlikna deg med vennar og kollegaer, om konkurranseinstinktet ditt er sterkare enn din eigen viljestyrke. Aktivitetskampanjen kan elles lokka med gode medlemsfordelar og mange flotte premiar til dei som deltek.

– Meld dykk på for Fitjar kommune. Ein kan også danna lag for intern konkurranse, dette blir gøy, skriv Fitjar kommune.

I fjor deltok 42.000 personar på aksjonen, og ein håpar at enno fleire deltek på årets sykle til jobben-aksjon.