Fitjar Skulekorps feira 50 år med ein flott jubileumskonsert laurdag kveld.

Laurdag ettermiddag var det stor jubileumsmiddag for 136 korpsmedlemmer, foreldre og andre innbedne gjester. Rundt 50 medlemmer fekk utdelt sin 50 års jubileumsmedalje. Av desse er det rundt 11 aspirantar og 9 juniorar, noko som viser at rekrutteringa til skulekorpset for tida er god, etter ein bølgjedal for nokre år sidan.

Fitjar skulekorps blei skipa 4. november 1960. Lars K. Helland og Jakob Vik tok kontakt med Karl Gloppen, som sa seg villig til å vera med. Første formannen var Jacob Vik, Karl Gloppen tok på seg å vera dirigent, ei oppgåve han hadde heilt fram til 1985, då han gav dirigentstokken til John Abotnes. Under dagens middag gav Jacob Vik festlyden eit historisk tilbakeblikk, og avslutta med eit hyllingsstev til Karl Gloppen. Det same stevet blei framført i 1985, då Karl Gloppen gav seg som dirigent.

Korpset fekk fem gode år under taktstokken til John Abotnes, og byrjinga av 1990-talet var også ein god periode. Men så starta ein alvorleg nedgangsperiode, og rundt tusenårsskiftet stod korpset i fare for å bli nedlagt. Berre ni medlemmer talde korpset på det minste. Men sidan har pila peikt rette vegen. Dagens styreleiar, Ole Christian Ottestad, fortel at dei snakkar om ei ny tidsrekning i skulekorpset etter hausten 2007. Då tok nemleg Svein Roger Koppang over som dirigent, og dei siste tre åra har alt gått rette vegen for Fitjar Skulekorps. Medlemstalet har auka og det musikalske nivået har blitt heva jamt og trutt.

At nivået er høgt, fekk rundt 250 publikummarar stadfesta under jubileumskonserten som sulekorpset arrangerte saman med Fitjar Musikklag i kultursalen laurdag kveld. Høgdepunkta stod formeleg i kø, men det som heng lengst igjen i øyro, er kanskje ”Gabriellas sång” med Marthe Volden Nordfonn som solist. Den står på konkurranseprogrammet som korpset tar med seg til Sotrafestivalen på Bildøy komande helg. Men alle aktørane skal ha ros; ikkje minst imponerte aspirantane. Ikkje lett å høyra at dei er ferske i gamet, men desto lettare å høyra at framtida for skulekorpset er sikra!

Frå Norges Musikkorps forbund, Hordaland, helsa Kjell Martin Håvik, som gav blomstrane til ein av dei unge musikantane, esskornettisten Aslaug Ottestad, noko som var svært populært! Helsinagar og gåver kom og frå Fitjar kommune ved ordførar Harald Rydland og Anne Lene Jordåen, og frå styreleiaren i Fitjar Kraftlag, Johannes Koløen.

Det vanka lovord til dagens dirigent, Svein Roger Koppang, til styreleiar Ole Christian Ottestad, til ekteparet Gerd Marit og Svein Lunde, og til andre eldsjeler i miljøet rundt skulekorpset. Og til ungdommane, som har vore gode ambassadørar for Fitjar-bygda dei siste 50 åra.

Me andre kan sjå fram til feiringa av 17. mai og andre høgtidsdagar i trygg visse om at musikken er på plass.