Karvel Strømme, initiativtakar til oppstart av nytt mållag. Foto: FP-arkiv/HCH.

Førstkomande måndag vil målfolk i Fitjar prøva å vekkja til live Fitjar Mållag etter at det har lege i dvale i mange år.

Initiativtakar Karvel Strømme synest me har vore altfor lenge utan eit aktivt mållag i bygda, og derfor har han teke kontakt med Hordaland Mållag for å blåsa liv i målarbeidet i Fitjar.

Fitjarjenta Ingrid Hovstad er kasserar i Hordaland Mållag, og ho fortel at det blir skipingsmøte på Seniorsenteret i Fitjar kultur- og idrettsbygg førstkomande måndag. Hege Lothe, som er tilsett i Noregs Mållag, kjem og fortel om målrørsla og aktuelle saker.

Sist det var oppstartsmøte for Fitjar Mållag var 18. februar 1976. Engasjerte målmenn i Fitjar den gongen var blant andre Sigurd Gloppen, Lars Helge Landa og Kjetil Rydland. Men mest engasjert av alle var lærar Johannes Sekse, som var leiar i laget frå oppstarten til han reiste frå bygda i 1982.

På 1990-talet og fram til tusenårsskiftet var Magnhild Vestrheim ein markant leiar av Fitjar Mållag, men ho flytta til Voss på sine eldre dagar. Eit djupdykk i arkivet til «Sunnhordland» viser at Fitjar Mållag var særs aktivt på 1950- og 60-talet. Ihuga målfolk den gongen var blant andre Bjarne Lunestad, Nils Hageberg, Thea Træet og Peder Nilsen Aga.

Det er såleis store sko dei må fylla, dei som vil ta opp arven og dra i gang igjen Fitjar Mållag. Men på måndag får me høve til å læra meir om målrørsla, og sjansen til å vera med og starta eit aktivt mållag i Fitjar.

Ingrid Hovstad fortel at det vert val av styre og noko å bita i.

Faksimile frå «Sunnhordland» 4. mai 1962, med referat frå årsmøtet i Fitjar Mållag.