Hovudvegen til Midtfjellet er komen til endes. 

Tar ein med vegen frå fylkesvegen, snakkar me om over 12 000 meter veg. I tillegg er òg arbeidet på sidevegane godt i gang. Alt er altså stadig i rute.