Vatnet er tilbake i Koløyholmen etter at eit vassleidningsbrot på til saman 7,5 meter er utbetra.

Skaden vart funnen på ei vassleidning i Lio, og huseigaren gjev stor ros til Rimbareid og Engesund i Fitjar Kommune for flott jobb i samband med utbetringa av skaden.