Rundt eitt hundre trassa vêr og vind og deltok i den 30. Fitjardalten, der me fekk sjå Tommy Laitinen vinna herreklassen, kanskje med det beste løpet me nokon gong har sett i Fitjardalten.

Det var allmenn semje både blant deltakarane og i arrangørstaben om at dagens løp blei belemra med det verste vêret Fitjardalten har hatt sidan starten i 1982. Men samstundes fekk me sjå eit løp som, forholda tatt i betraktning, sikkert er det beste nokon gong. Tommy B. Laitinen frå Stord la ut i eit tempo som viste at han hadde bestemt seg for å vinna, og han sprang gjennom løypa utan å vera truga på noko tidspunkt. Sjølv om han blei ille frosen under vegs, kom han i mål i fin stil, på den imponerande sluttida 29.42, berre vel halvminuttet bak hans eigen løypererkord på 29.18. Den 21 år gamle syklisten Jørgen Rydland Hodnebrog på andreplass var over 3 minutt bak den suverene vinnaren i mål. 

I dameklassen var avstanden fram til løyperekorden større, men til gjengjeld fekk me ein populær heimesiger ved Solfrid Sandvik Bø. Med tida 42.46 var ho klart føre Marie Eide Roaldkvam og Eldrid Simonsen, som delte andreplassen med tida 43.03. Dei to siste blei dømt likt over mål i ein hard spurtduell, etter at 12 år gamle Marie med det gode løparetternamnet Roaldkvam hadde avslutta svært sterkt.

Totalt i klasse trim med tidtaking stilte 47 løparar til start, av desse 12 kvinner og 35 menn. Eit imponerande tal i det ufyselege vêret. Det var nok i overkant av det arrangørstaben frykta då dei vakna til kuling og regn søndag morgon. Like imponerande var talet på deltakarar i dei andre klassane. 15 sprang minidalten, nokre hundre meter bort i byggefeltet i Bakkjen før retur til Fitjar Idrettspark. Og 35 gjekk rundt Vestbøstad i turklassen, slik at det totale deltakartalet blei 97. Av desse såg me 10 sprekingar som har vore med sidan oppstarten i 1982, og kunne motta premie for å ha fullført løpet 30 gonger! 

Etter morgondagens oppsamlingsheat vil talet på deltakarar i årets Fitjardalt heilt sikkert komma opp i over eitt hundre. Me vonar då å få med oss alle som har vore med kvart år sidan oppstarten.