Regnet let seg ikkje stoppe, men fisk var det, og tar ein veret med i rekninga, var det ikkje så verst med folk heller, på årets fiskefestival på Fitjar.

Bilane på parkeringsplassen ved Tinghuset synte nettopp det siste. Men i det jamnt, sipande regnveret hadde mange trukke innandørs til butikkar og kafear, sjølv om det òg var brukbart pølse- og kaffisal på kaien.

Så svært mange var det ikkje som deltok i år. Men fisk fekk dei. I år var det mykje fin sei som dominerte; i tillegg til makrell, for å ikkje seie pir, som mest alltid er å finne mykje av under desse festivalane.

Nytt av året var bryggjefiske for born. Rundt 20-30 born tok del, og det heile vart ein kjempesuksess som gjerne kan gjentakast i åra framover.

Resultat:

Båtfiske senior: Oddvin Grindevik, 53,2 kilo.
Båtfiske junior: Regine Grindevik, 27,85 kilo.
Stongfiske senior: Per Svein Bukkholm, 7,7 kilo.
Stongfiske junior: Jonas Alexandersen, 2,25 kilo.

51 deltok.  15 fiska frå båt. 36 fiska med stong.