Ei vassleidning i området ved Fitjargarden gjekk sund i natt, og mange av oss vakna såleis til tomme kraner. -Brotet er lokalisert, og me jobbar saka, seier avdelingsingeniør Tore Nesbø i Fitjar kommune til fitjarposten.no.

Brotet på vassleidninga er lokalisert til området mellom kyrkja og Fitjargarden, og det må utbetrast før dei som bur i dette området får vatnet igjen. -Men gravemaskin er på plass, og me jobbar på for å få ordna dette så raskt som mogleg, seier Nesbø.

Når det gjeld dei utanfor dette området som vakna opp utan vatn, trur han at det ikkje skal vara lenge før dei får vatn i springen igjen, om dei ikkje alt har fått det.

-Eg vonar berre at det ikkje har laga seg luftrom i rørene. Då får me ikkje vatnet fram før me har fjerna lufta. Men me står uansett på det me kan for at alle skal få vatnet tilbake så fort råd er, legg Nesbø til.