Lars Ove Rimmereid fortel at ein av sauene hans har teke feil av årstida, og fødde to lam for eit par dagar sidan. Ikkje den heilt store sensasjonen, men noko spesielt er det at sauene på våre kantar lemmar på hausten. Lemminga høyrer liksom til rundt påsketider. Men det er dei visst ikkje så nøye på hos Lars Ove Rimmereid. To velskapte, svarte lam såg dagens lys for to dagar sidan.

I fjor fekk han lam i desember, fortel Lars Ove. Også det noko spesielt. Eit sauesvangerskap varer normalt i fem månader minus fem dagar, så den siste paringa må ha gått for seg ein gong i april. Han trur det kan vera eit av lamma frå juletider i fjor som er far til dei siste lamma.  Noka anna forklaring har ikkje Lars Ove, som fortel at alt er vel både med sau og lam.