Både barneskulane og ungdomsskulen i Fitjar hadde Idrettsdag like før sist helg. Eit sikkert vårteikn, eller kanskje heller: Teikn på at sommarferien står for døra!

Framleis er friidretten i sentrum på desse dagane. Men det vart likevel fleire andre aktivitetar i tillegg til løp, hopp og kast. Barneskuleelevane fekk med seg stikkball, fotball, stratego og dodgeball, mens ungdomsskulen avslutta idrettsdagen sin med fotballturnering, noko som har blitt ein fast tradisjon dei siste åra.